Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Onder de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen worden alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen, tijdens of na het dienstverband, verstaan. In de begroting 2018 zijn de posten opgenomen die vallen onder de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Netto werkgeverslasten wethouders en ambtenaren

19.638

19.638

19.638

19.638

Vergoedingen raadsleden

345

345

345

345

Storting in de voorziening pensioentegoeden bestuurders

400

400

400

400

Vergoedingen/wachtgelden voormalige wethouders en ambtenaren van voor 2013 (gecorrigeerd met eventuele baten voormalige personeelsleden)

146

109

109

109

Personeel gerelateerde verzekeringen

75

75

75

75

Totaal

20.604

20.567

20.567

20.567