Meerjarig verloopoverzicht saldo voorzieningen

Verloop voorzieningen (x € 1.000)

1-1-2018

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2019

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2020

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2021

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2022

Algemene voorzieningen

Pensioenverplichtingen bestuurders

4.124

400

-

4.524

400

-

4.924

400

-

5.324

400

-

5.724

Wachtgelden bestuurders en mdw'ers

1.359

-

257

1.102

-

197

905

-

197

708

-

197

511

Verlofsaldi

296

-

-

296

-

-

296

-

-

296

-

-

296

Dubieuze debiteuren

673

-

-

673

-

-

673

-

-

673

-

-

673

Rioolheffing

2.274

206

-

2.480

-

681

1.799

316

-

2.115

187

-

2.302

Vervanging riolering

458

860

860

458

1.760

1.760

458

760

760

458

930

930

458

Afwaardering (bedrijfsgebouwen, woningen, gronden en voorraden)

4.387

-

53

4.334

-

53

4.281

-

53

4.228

-

53

4.175

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

30

-

-

30

-

-

30

-

-

30

-

-

30

Meerjaren onderhoudsplannen

4.276

1.992

3.162

3.106

1.866

1.465

3.507

1.925

2.255

3.177

1.925

1.654

3.448

Hoog Dalem

3.925

-

-

3.925

-

-

3.925

-

-

3.925

-

-

3.925

Subtotaal algemene voorzieningen

21.802

3.458

4.332

20.928

4.026

4.156

20.798

3.401

3.265

20.934

3.442

2.834

21.542

Voorzieningen grondexploitatie

Mollenburg

12.340

247

-

12.587

252

-

12.839

257

-

13.096

261

13.357

-

Lingewijk Zuid

1.137

23

1.160

-

-

-

-

-

-

-

Bedr.ter. Gorinchem Noord/Groote Haar

8.175

163

-

8.338

167

-

8.505

170

-

8.675

173

8.848

Subtotaal vrz grond exploitaties

21.652

433

1.160

20.925

419

-

21.344

427

-

21.771

434

13.357

8.848

Totaal voorzieningen

43.454

3.891

5.492

41.853

4.445

4.156

42.142

3.828

3.265

42.705

3.876

16.191

30.390