Meerjarig verloopoverzicht saldo reserves

Verloop reserves (x € 1.000)

1-1-2018

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2019

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2020

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2021

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2022

Algemene reserve

36.090

1.521

1.037

36.574

-

305

36.269

-

220

36.049

-

80

35.969

Bestemmingsreserves:

Automatisering

890

293

1.183

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Infrastructuur

4.340

486

75

4.751

549

675

4.625

563

75

5.113

515

-

5.628

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

260

65

-

325

65

-

390

65

-

455

65

-

520

Stegen binnenstad

50

-

-

50

-

-

50

-

-

50

-

-

50

Station Papland

1.800

-

-

1.800

-

1.800

-

-

-

-

-

-

-

Combinatiefuncties

324

-

75

249

-

75

174

-

75

100

-

75

25

Bonus revitalisering Avelingen

990

-

-

990

-

990

-

-

-

-

-

-

-

Staerk

283

-

-

283

-

-

283

-

-

283

-

-

283

Sociaal domein

5.580

-

50

5.530

-

50

5.480

-

-

5.480

-

-

5.480

Duurzaamheid

-

610

150

460

-

150

310

-

150

160

-

160

-

Tunnel en lift station Gorinchem

741

-

741

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Armoedebeleid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Afschrijvingsreserves

-

-

-

-

1.590

-

1.590

-

65

1.525

-

65

1.460

Subtotaal bestemmings-reserves

15.258

1.454

2.274

14.438

2.204

3.740

12.902

628

364

13.166

580

300

13.446

Totaal reserves

51.348

2.975

3.311

51.012

2.204

4.045

49.171

628

584

49.215

580

380

49.415