Wat willen we bereiken?

Doel

'Het versterken van de woon- en leefomgeving en het bevorderen van de vitaliteit en de leefbaarheid van de stad.'

Vastgesteld beleid

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indicator

B/F

Eenheid

Soort

Gemiddelde Wet onroerende zaak belasting (WOZ-waarde)

B

€ 1.000

PI

Nieuw gebouwde woningen

B

Aantal per 1.000 woningen

PI

Demografische druk

B

De som van de 0 tot 15-jarigen en 65 jaar of ouder, in verhouding tot de 15 tot 65-jarigen

PI

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

B

€ per jaar

PI

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

B

€ per jaar

PI

Overige rapportages

  • Rapportage woonagenda