Wat willen we bereiken?

Doel

'Gorinchem is een schone, duurzame en leefbare stad, waar we onze inwoners vitaal en gezond houden.'

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Lokaal gezondheidsbeleid

2007

Beleidsplan duurzaamheid

2017

Raadsbesluit Waterplan Mollenburg

2017

Raadsopdrachten

'Milieubeleidsplan/duurzaamheidsplan'

In het coalitieakkoord 2014-2018 is aangegeven dat er, in samenspraak met de gemeenteraad, een nieuw milieubeleidsplan opgesteld zal worden. Vervolgens is besloten dit vorm te geven in een Beleidsplan duurzaamheid. Dit beleidsplan is in 2017 vastgesteld, de uitvoering hiervan is reeds gestart.

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indicator

B/F

Eenheid

Soort

Omvang huishoudelijk restafval

B

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar in kg

PI

Hernieuwbare elektriciteit

B

% Hernieuwbare elektriciteit van totaal verbruikte elektriciteit

PI

Waardering algehele persoonlijke gezondheid

F

Score 1-10

ME

Duurzaamheidscore

F

Score 1-100

PI

Overige rapportages

  • Gezondsheidsmonitor