Met wie doen we dit samen?

Andere verbonden partijen die een bijdrage leveren aan dit programma zijn:

  • GR DG&J
  • GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
  • GR Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)
  • GR Reinigingsdienst Waardlanden