Wat willen we bereiken?

Doel

'Gorinchem is een aantrekkelijke stad waarin veel te doen en te beleven is op het gebied van sport, cultuur en recreatie.'

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Archeologiebeleid

2010

Cultuurvisie Gorinchem/Toekomstbeeld Cultuur 2013-2018

2013

Beleidsregel aanleg buitensportvelden

2016

Visie 'De Kracht van Sport' (2017-2021)

2016

Vestingplan

2017

Speelruimteplan 2018-2027 'Een leven lang plezier'

2017

Raadsopdrachten

'Binnenstad/Stadspromotie'

Het zwaartepunt van de raadsopdracht Binnenstad/Stadspromotie ligt bij het programma Economie maar Cultuur en recreatie spelen hierin ook een belangrijke rol. Tegen de achtergrond van de raadsopdracht wordt intensief aandacht besteed aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de historische binnenstad. Door de historische context (monumenten en vestingwallen), in combinatie met culturele functies (musea, theaters, evenementen, festivals) en economische functies (detailhandel, horeca, terrassen) is de binnenstad een uniek gebied. Dit gebied leent zich bij uitstek voor toeristisch en recreatief bezoek. Het gebruik van het marketinglabel ‘Mooi Gorcum’ heeft ten doel dit bezoek te laten toenemen.

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indicator

B/F

Eenheid

Soort

Sporters

In georganiseerd en niet georganiseerd verband

B

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

PI

Actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden

F

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

PI

Overige rapportages

  • Evaluatie werkwijze 'Gorinchem Beweegt' (wordt in de eerste helft van 2018 aangeboden)
  • Voortgangsrapportage 'De Kracht van Sport'.
  • Rapportage kwaliteit leefvoorzieningen o.b.v. normen (CROW), Dit is een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, wegen, vervoer en werk en veiligheid.