Wat willen we bereiken?

Doel

'Gorinchem is een economisch vitale stad, aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.'

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Gemeentelijke structuurvisie

2009

Raadsopdracht Binnenstad/Stadspromotie

2015

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indicator

B/F

Eenheid

Resultaat

Soort

Functiemenging

Verhouding tussen woningen en banen

B

%

0 = alleen woningen, 100 = alleen banen

PI

Bruto Gemeentelijk Product

Het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente

B

Index

<100 boven verwachting

>100 beneden verwachting

PI

Vestigingen van bedrijven

B

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

PI

Waardering vestigingsklimaat gemeente

F

Score 1-10

onbekend

ME

Waardering ondernemingsklimaat gemeente

F

Score 1-10

6,8

ME

Aantal overnachtingen op camperplaatsen

F

Aantal per jaar

PI