Wat gaan we daarvoor doen?

Concrete acties

Onderwerp

Concrete acties in 2018

Raadsopdracht Binnenstad/ Stadspromotie

We gaan, vanaf de aanrijstraten naar de vesting toe, de toeristische kwaliteiten van Gorinchem voor bezoekers verder onder de aandacht brengen, het ‘welkom’ gevoel vergroten en de informatievoorziening verbeteren.

Toeristische promotie/

marketing

De promotie wordt ondergebracht bij de stichting Gorinchem Citymarketing, waarbij is afgesproken dat we ons in eerste instantie richten op de leisure consument/dagbezoeker (in een straal van 100 km om Gorinchem).

Citymarketing

De stichting Gorinchem Citymarketing gaat in 2018 van start. De stichting gaat in onze opdracht werkzaamheden op het gebied van citymarketing uitvoeren. De afspraken hiervoor leggen we vast in een dienstverleningsovereenkomst.

Bedrijvigheid

Wij zetten het strategisch accountmanagement in door ondermeer pro-actief contact te leggen tussen de gemeente en het gevestigde bedrijfsleven. De bestaande bedrijvigheid wordt hierdoor verder verankerd.

Bedrijventerreinen

Op basis van het onherroepelijke bestemmingsplan Groote Haar, naar verwachting medio 2018, gaan we aan de slag met de voorbereiding van de realisatie, acquisitie en uitgifte.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere taken

Toerisme

We zijn in gesprek met aanbieders voor het ontwikkelen van maatwerkprogramma's voor de riviercruiseschepen. Daarnaast zijn we met het bedrijfsleven, in meer algemene zin, in gesprek over toeristische arrangementen.

Detailhandel

We zetten ons actief in om leegstand van winkelpanden tegen te gaan. We trekken hierin samen op met het bedrijfsleven.

Grenzeloos samenwerken

In een breed regionaal verband nemen we deel aan de leertuin Maritieme Economie en de leertuin Recreatie en toerisme.

Bedrijventerreinen

We ontwikkelen en geven de resterende kavels uit op de bedrijventerreinen Oost II en Schelluinen-West (op afstand) en individuele werklocaties, zoals aan de Handelskade en op bedrijventerrein Avelingen. Wij revitaliseren bedrijventerrein Avelingen-West.