Wat gaan we daarvoor doen?

Concrete acties

Onderwerp

Concrete actie in 2018

Raadsopdracht

Mobiliteit

We geven uitvoering aan de raadsopdracht Mobiliteit zoals die in het najaar van 2017 is vastgesteld.

Verbeteren bereikbaarheid

Aanvullend op de raadsopdracht Mobiliteit, waarin de belangrijkste verkeersaders onder de loep worden genomen, ronden we de werkzaamheden af met betrekking tot de afslag/toegang Gorinchem-Oost, Newtonweg en Spijksesteeg. We bereiden de reconstructie van de Banneweg voor en starten vervolgens met de uitvoering hiervan.

We continueren de lobby richting het Ministerie Infrastructuur en Milieu voor capaciteitsuitbreiding van de A15 (Gorinchem < > Rotterdam).

We begeleiden de werkzaamheden voor capaciteitsuitbreiding van de A27 om de overlast voor Gorinchem zo veel mogelijk te beperken.

Raadsopdracht Veerdienst

De business case voor de raadsopdracht Veerdienst is in 2017 afgerond. Naar aanleiding van de uitkomst hiervan worden in 2018 vervolgstappen gezet.

Fietsparkeren

De fietsparkeervoorzieningen in de openbare ruimte van de binnenstad breiden wij uit op basis van het Fietsplan. Er worden geen afzonderlijke investeringen voor de fietsvoorziening geraamd.

Voetgangerstunnel

Station Gorinchem

Wij zijn betrokken bij de realisatie van de voetgangerstunnel die door ProRail wordt uitgevoerd.

Verkeersveiligheid

Haarweg

Dit is een lopend project (ook in 2018) met verschillende verkeersveiligheidsacties die zijn gericht op gedrag in het verkeer. Er is aandacht voor de schoolfietsroutes aldaar.

Verkeersveiligheid Vroedschapstraat, Gildenweg

Hier is sprake van een verkeersonveiligheidsgevoel. Samen met de bewoners wordt een gedragscampagne opgezet met mogelijk enkele kleine fysieke maatregelen die het verkeersveiligheidsgevoel verbeteren.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere taken

Planologie

Bij de planologische ontwikkelingen houden we rekening met verkeer- en vervoeraspecten.

Inrichting

Openbare ruimte

Bij onderhoud aan de openbare ruimte zoeken we naar kansen om de totale inrichting te verbeteren.

Regionale samenwerking

Regionaal werken we samen op het gebied van de veerdienst, verkeersveiligheid, verkeersbeleid en wegwerkzaamheden.

Verkeersveiligheid

Diverse verkeersveiligheidprojecten voeren we uit op het gebied van verkeersgedrag. Daarnaast passen we maatwerk toe ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Evenementen en

activiteiten

Bij evenementen en activiteiten houden we rekening met verkeer- en parkeeraspecten.

Veerdienst

We onderhouden diverse veerverbindingen, verzorgen de calamiteitenbestrijding op het water en bieden vraagafhankelijk vervoer aan over het water.

Haven

We exploiteren ligplaatsen voor passanten, winterplaatsen in de Lingehaven, de historische haven en de passagierssteiger Buiten de Waterpoort. Tevens bedienen we de sluis vanaf de Merwede naar de Lingehaven en vice versa. Daarnaast organiseren we de jaarlijkse terugkerende evenementen Open Havendag en Botenbeurs en één keer in de twee jaar (2019) ondersteunen we de organisatie van het Lingehavenconcert.

Parkeren

We exploiteren de betaalde parkeervoorzieningen en reguleren de parkeerbehoefte. 

Leefvoorzieningen

Het kwaliteitsniveau van de leefvoorzieningen handhaven we op basis van de vastgestelde beleidskaders.