Met wie doen we dit samen?

Andere verbonden partijen die een bijdrage leveren aan dit programma zijn:

  • BV MLL
  • GR Bureau Openbare Verlichting
  • Stichting A27
  • Coöperatie ParkeerService Uitgesloten Aansprakelijkheid (U.A.)
  • Regio AV (voorbeeld: docent verkeersveiligheid/BOB-campagnes)