Wat willen we bereiken?

Doel

'Gorinchem is een schone, veilige en leefbare stad waarin de burger zich veilig en prettig voelt.'

  • Het bevorderen van het veiligheidsgevoel op het terrein van wonen en leven, het creëren van een veilige en door burgers gewaardeerde sociale en fysieke leefomgeving.
  • Het stimuleren van de eigen bijdragen van burgers aan de leefomgeving.
  • Het stimuleren van bewonersparticipatie.
  • Het voorkomen van veiligheidsrisico's van onder andere transport en opslag van gevaarlijke stoffen.
  • Zorgen voor een adequate voorbereiding op de bestrijding van incidenten en crisis door een goede verbinding met hulpdiensten en een slagvaardige organisatie van gemeentelijke processen bij ernstige incidenten.

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Evenementenbeleid

2002

Prostitutiebeleid

2004

Bibob beleid

2012

Coffeeshopsbeleid

2012

Veiligheidsplan 2013-2015

2013

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

2014

Winkeltijdenverordening

2017

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indicator

B/F

Eenheid

Soort

Verwijzingen Halt

B

Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar

PI

Harde kern jongeren (overlast)

B

Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar

PI

Winkeldiefstallen

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI

Geweldsmisdrijven

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI

Diefstallen uit woning

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI

Aandeel dat zich veilig voelt in de buurt

F

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

ME

Mate van overlast van buurtbewoners

Ten minste enige mate van overlast

F

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

ME

Overige rapportages

  • Regionaal Veiligheidsbeeld Veiligheidalliantie Rotterdam (VAR)