Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen (ook wel weerstandsratio) is de deling van de beschikbare weerstandscapaciteit door de benodigde weerstandscapaciteit.

Weerstandsvermogen

Ruim voldoende

Jaarstukken 2016

Begroting 2018

Weerstandsvermogen

1,4 < x < 2,0

2,25

2,01

Voor de begroting 2018 is het weerstandsvermogen circa 2. Daarmee voldoen we aan de gestelde norm van minimaal 1,4. De berekening bij de jaarstukken 2016 was niet gebaseerd op de systematiek volgens de onlangs vastgestelde nota. De daling van de ratio in 2018 ten opzichte van de jaarrekening 2016 is dus niet het gevolg van een lagere beschikbare weerstandscapaciteit, maar van een hoger berekend risicoprofiel.