Vastgesteld beleid

Voor de paragraaf Verbonden partijen is het volgende vastgestelde beleidskader van toepassing:

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Raadsbeleidskader Verbonden partijen

2012