Stichtingen algemeen

Stichting Bibliotheek AanZet

Vestigingsplaats

Dordrecht.

Korte omschrijving

Het bibliotheeknetwerk AanZet verzorgt het bibliotheekwerk in Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Dordrecht, Giessenanden, Gorinchem, Hardinxveld Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Zederik en Zwijndrecht.

Publiek belang

De openbare bibliotheek biedt toegang tot informatie en media, werkt samen aan educatie en leesbevordering en biedt een aantrekkelijk podium voor cultuur-participatie. De bibliotheekvoorziening omvat in ieder geval de volgende vijf functies:

1. Leesbevordering en bestrijding laaggeletterdheid.

2. Ter beschikking stellen van kennis en informatie.

3. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie.

4. Organiseren van ontmoeting en debat.

5. Toegang tot kunst en cultuur.

Bestuurlijk belang

Geen vertegenwoordiging van de gemeente in het bestuur van de stichting.

Financieel belang

De raad heeft bij de Perspectiefnota 2017-2020 voor de jaren 2017 en 2018 twee maal €130.000 extra beschikbaar gesteld om de functie, de activiteiten en de vernieuwingsslag van de bibliotheek veilig te stellen. Voor 2017 is een subsidie verleend van totaal € 547.881.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 4.882.100

Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.

Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 3.944.600

Verwachte stand 1 januari 2018: N.N.B.

Verwachte stand 31 december 2018: N.N.B.

Resultaat

Resultaat 2016: € 660.100 (het resultaat betreft het gehele bibliotheeknetwerk).

Risico's

Vooruitkijkend is er bij ongewijzigd beleid, vanaf 2019 een structureel tekort van € 130.000. Dit zal een negatief effect hebben op de dienstverlening van de bibliotheek. Deze problematiek wordt bij de vaststelling van de visie van de bibliotheek aan de raad voorgelegd.

Overige ontwikkelingen

Door de extra middelen die bij de perspectiefnota 2017-2020 door de raad beschikbaar zijn gesteld, kan de bibliotheek het niveau van bibliotheekdienstverlening tot en met 2018 handhaven. In 2017 heeft de bibliotheek samen met de gemeente een nieuwe visie ontwikkeld.