Lijst van verbonden partijen

De gemeente Gorinchem heeft te maken met diverse verbonden partijen. Deze verbonden partijen zijn in te delen in de volgende categorieën:

 1. Deelnemingen in N.V.'s en B.V.'s
 2. Gemeenschappelijke Regelingen (GR)
 3. Commanditaire Vennootschappen
 4. Stichtingen algemeen
 5. Stichtingen wettelijk conform BBV
 6. Coöperaties

De categorie A, B, C, E en F zijn verplicht volgens het BBV; categorie D is facultatief en wordt gepresenteerd op basis van het raadsbeleidskader Verbonden partijen. Uit bovenstaande blijkt dat er een splitsing is tussen 'stichtingen algemeen' en 'stichtingen wettelijk conform BBV'. Deze splitsing komt voort uit de notitie van de Commissie BBV over verbonden partijen (november 2014). Een stichting valt onder de categorie 'algemeen' als er slechts sprake is van een financieel belang (bijvoorbeeld een subsidierelatie). Als er sprake is van zowel een bestuurlijk als een financieel belang dan valt een stichting onder de categorie 'wettelijk conform BBV'.

In onderstaand overzicht wordt per categorie aangegeven welke verbonden partijen hiertoe behoren. Per verbonden partij wordt een nadere detaillering gegeven.

 1. Deelnemingen in N.V.'s en B.V.'s
  • N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten
  • N.V. Oasen
  • Eneco Groep N.V.
  • Stedin Holding N.V.
  • B.V MerwedeLingeLijn
  • Gemeente Gorinchem Deelneming B.V.
 2. Gemeenschappelijke Regelingen
  • GR DG&J
  • GR Omgevingsdienst ZHZ
  • GR Veiligheidsregio ZHZ
  • GR Regio AV
  • GR Gevudo
  • GR Uitvoeringsorganisatie Participatiewet AVRES
  • GR Reinigingsdienst Waardlanden
  • GR Bureau Openbare Verlichting
 3. Commanditaire Vennootschappen
  • CV Hoog Dalem
  • CV ROM-S, Beheer BV ROM-S
 4. Stichtingen algemeen
  • Stichting Bibliotheek AanZet
 5. Stichtingen wettelijk conform BBV
  • Stichting A27
  • Stichting Security 5
 6. Coöperaties
  • Coöperatie ParkeerService U.A.