Vastgoed

De kapitaalgoederen die onder de categorie vastgoed vallen zijn de gebouwen, monumenten, parkeergarages en kunst. Het beleid inzake het vastgoed is vastgesteld middels de nota vastgoedbeleid. Onderdeel van de nota is de vastgoedlijst die jaarlijks wordt geactualiseerd en vastgesteld door het college. Aan de hand van de vastgoedlijst is per object inzichtelijk wat voor soort vastgoed het is, wat het feitelijk gebruik is en wat het perspectief is.