Vastgesteld beleid

De volgende vastgestelde beleidskaders zijn van toepassing: