Vastgesteld beleid

Hieronder worden de voor het grondbeleid relevante beleidskaders weergegeven.

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Nota Grondbeleid 2015-2019

2015

Voor het Vastgoedbeleid gelden de volgende door de raad vastgestelde gemeentelijke beleidskaders:

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Visie op Vastgoed 2013-2018

2013

Nota Vastgoedbeleid 2014

2014