Feitelijke gegevens van het gemeentelijk vastgoed

De gemeente heeft 102 panden in eigendom. De onderverdeling van deze panden naar soort vastgoed vindt plaats volgens de vastgestelde vastgoedlijst en is in onderstaande, geactualiseerde, tabel opgenomen.

Soort vastgoed

Sublabel

Aantal

2017

Aantal

2018

Maatschappelijk vastgoed

 

Onderwijs

Sport

Welzijn

Cultuur

Economie en Toerisme

Intern vastgoed (bestuurlijke en ambtelijke huisvesting)

31

10

4

1

3

5

30

9

4

1

3

5

Commercieel vastgoed

 

Horeca

Kantoor

Detailhandel

Bedrijfsruimte

Kinderdagverblijf/BSO

1

0

0

9

1

0

0

0

6

1

Overig vastgoed

 

Woningen

Ontwikkelingsvastgoed

14

3

12

1

Bijzonder vastgoed

Erfgoed/Historie

36

30