Beleidsuitgangspunten reserves en voorzieningen

Grondexploitaties

In de geprognosticeerde resultaten van de grondexploitaties zijn de risico’s met een grote kans van optreden verwerkt en afgedekt binnen de voorziening. De overige risico’s zijn per plan benoemd, financieel vertaald en gekoppeld aan een kans van optreden. Voor deze laatste risico's wordt een bedrag in het weerstandsvermogen aangehouden.

Vastgoed

De voorzieningen betreffende vastgoed worden periodiek geactualiseerd.