Regionale samenwerking

In 2018 zal Gorinchem zich op verschillende schaalniveaus richten. Op het niveau van de Regio AV wordt verder uitwerking gegeven aan het koersdocument Grenzeloos samenwerken. Ten aanzien van de lopende herindelingen en de effecten hiervan op de bestaande regionale samenwerkingen c.q. GR is Gorinchem zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het behoud van voorzieningen voor zijn inwoners én voor de inwoners van de regio. In 2018 zal verder inhoud worden gegeven aan het verder versterken van de eigenaarsrol van GR.