Inkoop en aanbesteding

We werken aan de verdere professionalisering van de inkoopfunctie zodat er beter gestuurd kan worden op het inkoopproces. We volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen en passen deze toe. Hierbij sluiten we aan op het beleidsplan Duurzaamheid.