Informatisering en automatisering

Wij volgen de (wettelijke) ontwikkelingen op het gebied van informatisering en automatisering. In 2018 wordt gestart met het aansluiten van onze informatiehuishouding op de verwachtingen van onze inwoners, bedrijven en instellingen. Wij zullen samenhang aanbrengen tussen de functionele aspecten (proces, digitalisering en informatie) en de technische inrichting (hardware, software en architectuur). De investeringen zijn gericht op de kwaliteit van gegevens, de verbinding/ontsluiting van gegevens tussen de organisatie en de stad (en vice versa), procesinrichting en verdergaande digitalisering van middelen en menskracht. Op deze wijze kan de informatiehuishouding professioneel worden gemanaged. Het inzetten van informatietechnologie speelt een belangrijke rol, bij enerzijds het voldoen aan wettelijke verplichtingen, en anderzijds in het leveren van optimale dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering. De organisatie van informatiemanagement is één van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar een toekomstig digitale archivering. In het informatiebeleid is hiermee rekening gehouden.