Administratieve organisatie en interne controle

In het najaar 2017 is een training gehouden voor alle betrokken medewerkers die interne controles uitvoeren. Hierdoor worden de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) taken verder geprofessionaliseerd.

Begin 2018 zal een frauderiscoscan opgeleverd worden. Deze scan is voor het eerst in 2015 uitgevoerd. Met deze scan wordt onderzocht of de gemeente voldoende interne beheersmaatregelen heeft getroffen om fraude te voorkomen en om zeker te zijn van de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen.